Drivkraft med fokus på förändring och resultat

Genom ett brett nätverk av kompetens hjälper MPB Invest dig som en extern resurs i företagets olika skeden. Vi går in i exekutiv ledningsposition i interimsituationer eller förändringsprocesser. Som inhyrd i ledningsposition eller som konsult är vi en strategisk resurs med expertkunskap. MPB Invest åtar sig även styrelseuppdrag.

Delad risk är dubbel glädje

Venture Capital: Genom sunda investeringar och affärer har MPB Invest byggt upp ett kapital vi låter arbeta i intressanta projekt. Vi har specialistkunskap och kompetens om mark- och fastighetsprojekt, men investerar även i andra branscher. Projektet kan vara i ett uppstartsskede men ska ha en affärsplan, enkel marknadsplan samt dedikerade personer beredda att driva företaget.

Ovillkorligt ansvar i förändringsarbetet

Styrelsearbete: MPB Invest har lång erfarenhet av styrelsearbete avseende såväl ordförande- som ledamotsuppdrag. Vi ser gärna att uppdraget rör företag före eller under en förändring eftersom vi har specialistkompetens kring denna typ av affärsprocesser. Genom vårt nätverk åtar vi oss även att rekrytera lämpliga personer för styrelsearbete. Att styrelsens ansvar är ovillkorligt samt att den alltid representerar ägarna, är absoluta principer för MPB Invest.

Genom sunda investeringar och affärer har MPB Invest byggt upp ett kapital vi låter arbeta i intressanta projekt. Vi har specialistkunskap och kompetens om mark- och fastighetsprojekt, men investerar även i andra branscher.