VD har ordet

2017 utvecklades företagets projektportfölj ytterligare genom förvärv av Lorensberg 3 som är ett samarbetsprojekt tillsammans med Cernera & Byggrådet. Här planeras för 31 bostads-rättslägenheter & säljstart är planerat till Q1 2018. Företaget förvärvade även fastigheterna Enhörningen 6 & 7 tillsammans med HusArvid där detaljplan är påbörjad och planering för 30-40 nya bostäder i bostadsrättsform. Bolaget har även förvärvat en grannfastighet till projektet Öresjö Ängar tillsammans med HusArvid. Fastighetsköpet adderar tidigare fastighet med ytterligare 7 ha.

MPB Invest äger 50 % av Viareds Strandsfastigheter AB. Genom det bolaget drivs de flesta av MPB Invests projekt.

Försäljningen av projekt BRF Sjöhästen ute på Lyckebo Sjöstad är slutsålt & de nya ägarna (28) flyttar in under Q1 2018. Försäljning av villatomter på Lyckebo Sjöstad har också fortsatt i en bra takt & endast ett fåtal tomter fanns kvar till försäljning vid årets slut. Vidare så har bolaget haft säljstart på BRF Svedjehöjden omfattande 27 bostadsrättslägenheter, med väldigt bra utfall. Så bra att vi valt att byggstarta under Q4 2017 och med beräknad inflyttning Q1 2019.

Under 2017 så sålde bolaget tillsammans med Cernera även Lommen 8 som ägdes gemensamt, hälften vardera (50 %) till en bostadsrättsförening. MPB Invest och Cernera äger fortsatt efter försäljningen en råvind samt en butikslokal i fastigheten som ska konverteras till 4 lägenheter under 2018.

Projektportföljen ser fortsatt stark ut inför kommande år med löpande detaljplanearbeten som renderar i nya byggrätter att bygga bostäder på. Under 2018 kommer byggstart att ske på såväl BRF Svedjehöjden samt BRF Lorensberg. Beräknat antal byggrätter som ägs i egen regi eller i partnerskap efter färdiga detaljplaner uppgår till ca 7-800 stycken med projektvärde uppgående till ca 2-2,5 MDR SEK.

Viareds Strandsfastigheter AB som ägs av MPB Invest till 50 % har haft goda år och har de senaste 4 åren samlade vinster på nästan 75 MSEK.

Vinstutvecklingen i MPB Invest ökade 2017 till drygt 13,35 MSEK ( 9,05 MSEK 2016 ) och med drygt 47%. Soliditeten uppgick vid årets slut till drygt 75 %. Vinsten i bolaget ser även under 2018 ut att bli väldigt bra med ett positivt kassaflöde. Under Q1 2018 fick MPB Invest aktieutdelning från ett av intresseföretagen i projektportföljen om 10,75 MSEK, därefter uppgår eget kapital till drygt 35 MSEK. MPB Invest har fortsatt högsta kreditvärdighet enligt kreditvärderingsföretaget UC.

Jag önskar tacka mina partners för ett fint 2017.

VD Mikael Bergholm

Genom sunda investeringar och affärer har MPB Invest byggt upp ett kapital vi låter arbeta i intressanta projekt. Vi har specialistkunskap och kompetens om mark- och fastighetsprojekt, men investerar även i andra branscher.