Företaget ägs och drivs av Mikael Bergholm som har ett långt förflutet inom fastighetsvärlden. Mikael har mellan åren 1992-2009 varit storägare inom bl a Svensk Fastighetsförmedling. Som mest hade bolaget drygt 100 anställda placerade i företrädesvis Stockholm & Göteborg, men även delar av Skåne. Mikael satt även i Svensk Fastighetsförmedlings styrelse åren 2001-2009 varav 2 år som styrelseordförande. Mikael har även arbetat som VD, konsult & managementutvecklare i andra mäklarföretag som behövt göra vändningar på sina verksamheter.

Sedan 2009 har dock MPB Invest huvudinriktning varit att utveckla fastighetsprojekt till nya och fler bostäder, men även utveckling av handels- och samhällsfastigheter. MPB Invest har också gått in med riskkapital i några startup bolag. Verksamheten fokuserar på innovation, affärsmässighet & långsiktig hållbarhet i alla led. Tillsammans med partners eller i egen regi så driver MPB Invest flera spännande bostadsprojekt och har varit med och skapat ett par av Borås helt nya bostadsområden.

Genom sunda investeringar och affärer har MPB Invest byggt upp ett kapital vi låter arbeta i intressanta projekt. Vi har specialistkunskap och kompetens om mark- och fastighetsprojekt, men investerar även i andra branscher.