MPB Invest AB & Cernera har sålt byggrätterna avseende byggnation av vindslägenheter samt de lägenheter som skulle ha byggts i samma lokal där Erlandssons Garn i alla år har huserat med sina textilier. Köpare är Densify AB. Densify AB är ett byggbolag som har sin huvudsakliga verksamhet i Göteborg. De är specialister på byggnation av råvindar. Då projektet i sin storlek är ganska litet i förhållande till andra projekt som MPB Invest & Cernera bedriver, så beslutades att sälja byggrätterna till ett företag som kan utforma & bygga de bostäder som är planerade med rätt kvalitet & engagemang. I och med detta föll valet på Densify AB. Resultat & kassaflöde påverkas positivt för MPB Invest AB med ca 1 MSEK i Q3 2018.