MPB Invest har nu en ny och modernare hemsida, den kommer löpande att uppdateras. I samband med både namn- och logotypebyte så fattade bolaget beslut om att uppgradera om att göra en modernare hemsida. Inom kort kommer facebooksidan att uppdateras och ett Instagramkonto kommer också att öppnas. Det innebär att information på såväl hemsidan som sociala kanaler kommer finnas för att följa MPB Invest och bolagets investeringar samt de projekt som pågår och nya såklart som tillkommer.