Vi skapar och utvecklar bostäder i befintliga och nya bostadsområden

Mark • Projekt • Bostad • Invest

Brf Svedjehöjden – 27 bostadsrätter

Lorensberg – 31 bostadsrätter

Öresjöängar – Blandad bebyggelse

Genom sunda investeringar och affärer har MPB Invest byggt upp ett kapital vi låter arbeta i intressanta projekt. Vi har specialistkunskap och kompetens om mark- och fastighetsprojekt, men investerar även i andra branscher.